دکتر محمد شاکر

دانشجوی دکتری رشته زبان انگلیسی
حوزه تدریس :

سوابق کاری

تدریس در موسسات شکوه : معرفت: زبان سرا: ایران-استرالیا از سال 1379  تا 1389

تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 30 و جامع علمی کاربردی علم گستر از سال 1385 تا 1389

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر از سال  1387 تا 1389

 تدریس به مدیران اتاق بازرگانی 1389 بمدت 4 ماه

تدریس در دانشکده صدا و سیما از سال 1392 و هنوز ادامه دارد

تدریس در موسسه بهار سال 1393

تدریس در هتل سیمرغ تهران به پرسنل سال 1388  مدت شش ماه

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی

كارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران 1387 با معدل  17.05 عنوان پروژه:رابطه هوش چندگانه و کارامدی معلمان

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد قائم شهر 1383 با معدل 17.65

سوابق اجرایی

-همکاری با سازمان صدا و سیما در آموزش گزارشکران رادیو و تلویزیون زبان انگلیسی در سال 1386

-مترجم همزمان در روابط بین الممل فدراسیون کونگ فو

-شرکت در مجمع عمومی و کنگره سالیانه سازمان جهانی ووتا و فدراسیون کونگ فو واقع در اصفهان

- همکاری در فدراسیون کونگ فو در بخش بین الملل بعنوان کارشناس روابط بین الملل از  1/5/1389  مدت: 8 ماه

- سفر به کشورهای اروپایی استونی و آلمان و دانمارک بعنوان متصدی روابط بین الملل و  مترجم همزمان فدراسیون

- کارشناس روابط بین الملل سبک های ورزشی تا سال 1390

- کارشناس دپارتمان بازرگانی –بین الملل از 15/1/1391 در شرکت بازرگانی اعتماد گستر پرشین.

- شرکت در دوره کلاس تجارت بین الملل (واردات و صادرات) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

- شرکت در کلاس های آموزشی( اعتبار اسنادی) مدیریت صنعتی

- همکاری با سبک شوت بوکسینگ بعنوان مدیر روابط بین الملل و مشاور عالی رییس سبک آقای هرمزی

-کارشناس بازرگانی در هلدینگ سیمان فارس و خوزستان

-مدیر بازرگانی شرکت عمران صنعت گرمارس یکی از پیمانکاران وزارت نفت

-مشاور مدیر عامل کارخانه افشرده (مواد غذایی)