دکتر علی شایق

دکترای دانشگاه علوم مدیریت سیستمها دانشگاه پورتلند
حوزه تدریس :

 Dr . Ali Shayegh - Management

سوابق تحصیلی و اجرایی

لیسانس اقتصاد : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران Tehran University , School Of Economic

فوق لیسانس آموزش علوم بازرگانی و مدیریت : دانشگاه مدیریت و بازرگانی دانشگاه ایالتی پورتلند Portland State University ,School  Of Business Administration   اورگان ، آمریکا

برنامه قبل از دکترای دانشگاه علوم مدیریت سیستمها Systems Management Sciences دانشگاه ایالتی پورتلند ، اورگان ، آمریکا ، واحدهای تحقیقاتی در عرصه های :

Futuristic Management Studies

Industrial & Organizational Psychology

Strategic Human Resource Management

Strategic In the Next Society

 

سوابق اجرایی و مهارتی

 

بیست و پنج سال تجربه موفق مدیریت صنعتی و بازرگانی Professional Business Management در سازمانهای خصوصی آمریکا شامل : مدیریت استراتژیک تحول سازمانی و توسعه مدیریتی منابع انسانی Management & Organization Development, HRM HRD

پانزده سال تجربه در مشاوره و ارائه سمینار ها و دوره های آموزشی در حوزه تحول سازمانی و توسعه مدیریتی و استفاده از شیوه های leadership Roundtables & WORKSHOPS در ایجاد سازمان و مدیریت چابک و حرفه ای : Agile Management &  Organization

مهارتهای تشخیص نیازهای استراتژیک مدیریت و سازمان : آماده سازی مدیرانی جهان آگاه و توانمند و آگاه بر الویت های مدیریتی بویژه نقش استراتژیکی منابع انسانی توسعه یافته بعنوان سرمایه های معنوی سازمان ، انسجام در نگرش مدیران ارشد ، اهمیت فرهنگ ارزش مدار مدیریتی Value Driven Leadership Culture و تدوین و ارائه برنامه های راهبردی

تجارب مدیریتی در ارتقاء بهره وری فردی و سازمانی و Business Unit Management Systems در دستیابی به اهداف مدیریت بر مبنای ارزشهاBy Values  Management حداکثر بهره وری فردی و سازمانی ، بهترین کیفیت تولیدات و خدمات و کسب وفاداری مشتریان

 

سوابق پژوهشی

تألیف بیش از پنجاه مقاله مدیریتی و تحول سازمانی در عرصه های ذیل :

مدیریت بر مبنای ارزشها و اخلاق  سازمانی

مدیریت رفتارهای سازمانی سالم و حرفه ای

نگرش و مدل های ذهنی مدیران موفق

مدیریت ارتباطات سازمانی و ویژگیهای یک سازمان سالم و شاد

مدیریت تغییر و تحول سازمانی در هزاره سوم

چالش های مدیران بزرگ در رهبری سازمان های جهانی

جانشین پروری و توانمند سازی سرمایه های انسانی

مدیریت پیشرفته منابع انسانی و سرمایه گذاری معنوی سازمان

هوش هیجانی EQ یک مزیت رقابتی مدیران موفق

سازمان بعنوان دانشگاه تربیت مدیران حرفه ای

 

مشخصات مهارت هاي حرفه اي Professional Qualifications

سه دهه  تجربه مديريت صنعتی و بازرگانی Professional Business Management  در سازمانهای خصوصي امريكا شامل: مديريت استراتژیک تحول سازمانی و توسعه مدیریتی سرمایه های انسانی سازمان
HRD HRM   Management & Organization Development ,

پانزده سال تجربه در مشاوره وارائه سمينارها و دوره های آموزشی در حوزه تحول سازمانی و توسعه مديريتی و استفاده از شیوه های  Leadership Roundtables & Workshops درایجاد سازمان و مدیر یت

چابک           :  Agile Management &Organization                       

مهارت هاي تشخیص نیازهای استراتژیک مدیریت و سازمان : آماده سازی مدیرانی جهان آگاه و توانمند و آگاه براولویت های مدیریتی بویژه نقش استراتژیکی منابع انسانی توسعه یافته بعنوان سرمایه های معنوی سازمان ، انسجام در نگرش مدیران ارشد ، اهمیت فرهنگ ارزش مدار مدیریتی  Culture Value Driven Leadership و تدوين و ارائه برنامه های تحول گام به گام در راستای ماندگاری سازمانی  

تجارب مديريتی در ارتقاء بهره وری فردی و سازمان  در دستیابی به اهداف مدیریت بر مبنای ارزشها  Management By Values حداکثر بهره وری فردی و سازمانی ، بهترین کیفیت تولیدات و خدمات و کسب وفاداری در Market Place

تجارب تدریس و مشاوره  مديريتي در ايران    Professional Experiences In Iran

مشاور و مدرس مديريتي:     Lecturer & Management Consultant  2002 to Present        

مشاور تحول سازمانی وتوسعه مديريتي معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت  

مدرس و ارائه دهنده سمینارهای مدیریتی در شرکت راهبران پتروشیمی ،  وزارت نیرو ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران  ،بانک پاسارگاد ، بانک صادرات ایران ، آموزش  مرکزی شرکت ملی نفت  و محمود آباد ،  مشاور و مدرس مدیریتی مجتمع های شرکت ملی

پتروشیمی ، شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا ، مدرس دوره های MBA وDBA در موسسات  آموزش عالی مدیریتی            

تجارب حرفه اي در امريكا U.S.A.           Professional Experiences In

مشاور و مدرس مديريتي :   1995-2002پورتلند ـ اورگان:

ارائه دوره ها و سمینار های اموزشی مدیریتی ، خدمات توسعه منابع انسانی و مدیریتی ، ارتقاءفرهنگ Teamwork & Group Dynamicایجاد بستر همکاریهای سازمانی در جهت ارتقآء بهره وری در واحد های صنعتی بویژه در شرکتهای با فرهنگ چند ملیتی واقع در منطقه North West Region in USA

شركت سهامي Corp. 1995-2000 Tektronix پورتلند ـ اورگان: مدير تامین پروژه هاي جديد، بررسي حجم توليد و ارزيابي تكنولوژيکی عرضه كنندگان مواد و كالاهاي الكترومكانيكي،‌ مذاكره و عقد قراردادهاي بين المللي ، ‌همزمان مدرس و ارائه کننده سمينارهاي آموزشي توسعه مديريتي مديران ، مهندسین و کارکنان شركت.

شركت سهامي 1990-1995  Intel Corp. ،‌ پورتلند ـ اورگان: مدير تامین پروژه هاي جديد. تهيه و تنظيم قراردادهاي واحد توليد Servers، همزمان مدرس برنامه هاي آموزشي و برگزاري سمينارهاي مديريتي بويژه مديريت پروژه هاي جديد.

شركت سهامي 1985-1990 EIC Group سانفرانسيسكو ـ كاليفرنيا: مدير پروژه توسعه و  تحقیق بازار و مشاور مديريتي برنامه ريزي استراتژيك جذب سرمايه گذاران بين المللي،‌ تجزيه و تحليل عوامل بنيادي سرمايه گذاري همزمان اجرای برنامه های آموزشی و برگزاری سمينارهاي توسعه كاركنان شركت.

شركت سهامي North Pacific Corp. و Corp. 1978-1985  Wesco  پورتلند ـ اورگان: مدير بازرگانی پروژه هاي بين المللي، واحد توليدي صنايع چوب و كاغذ و صنايع تهويه هوا، شركت در نمايشگاه هاي بين المللي و  فعال در برنامه هاي آموزش مديران از طريق برگزاري  کلاسها و سمينارهاي مديريت


تحصيلات وتحقیقات علمی

ليسانس علوم اقتصاد دانشگاه تهران        Tehran University, School Of  Economics

فوق ليسانس آموزش علوم بازرگاني و مديريت : دانشكده مديريت و بازرگاني دانشگاه ايالتي پورتلند Portland State University, School Of Business Administration  اورگان ،  آمریکا

Post Graduate Management Studies

Portland State University, Portland, Oregon, USA

American Management Association

Participated in Specialized Courses & Seminars in Management & Leadership in following areas

Professional & Successful Leadership & Management Paradigms

-World Class Leadership & Management Characteristics

Successful & Synergetic Senior Management Teams

Building a Healthy, Happy & Successful Organization

Management & Leadership by Values

 

تالیف بیش از پنجاه مقاله مدیریتی و تحول سازمانی در عرصه های ذیل

مدیریت بر مبنای ارزشها ی کلیدی سازمان  

مدیریت رفتار های سازمانی سالم و حرفه ای

نگرش ها و مدل های ذهنی مدیران موفق

مدیریت ارتباطات سازمانی و ویژگیهای یک سازمان سالم و شاد  

مدیریت تغییر و تحو ل سازمانی در هزاره سوم

چالش های مدیران بزرگ در رهبری سازمانهای جهانی   

جانشین پروری و توانمندسازی سرمایه های انسانی

مدیریت پیشرفته منابع انسانی و سرمایه گذاری معنوی سازمان

هوش هیجانی  EQ  یک مزیت رقابتی مدیران موفق  

سازمان بعنوان دانشگاه تربیت مدیران حرفه ای

مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمانهای امروزی

مدیریتTeam Work  علل موفقیت وشکست تیم ها

 مصاحبه با دکتر شایق

تأثیر MBA و DBA بر روی کسب‌و‌کار و پیشرفت شغلی و اجتماعی افراد چیست؟

دوره MBA ، آموزش و انتقال تجارب و دستاوردهای مدیریتی است که نمی توان آنرا در دانشـکده ها ی مدیریت و بازرگانی یافت . نگاهـی است ژرف و کاربـردی بر واقعیات دنیای کسب و کـار و فراگیری اولویت های رهبری و مدیریتی آن .
این برنامه زمینه ساز تحول و تغییر نگرش مدیریتی برکار و زندگی و متعاقباً زمینه ساز موفقیت ها و پیشرفت های چشمگیر در عرصه های شغلی و اجتماعی است. و دوره DBA علاوه بر برخورداری از ویژه گی های دوره MBA زمینه ساز تغییرات ژرف علمی و همزمان کاربردی در نگرش رهبـری و مدیریتی است.
همزمان فرصتی است برای ارتقاء شایستگی های لازم علمـی و مدیریتی جهت قبـول مسئولیت پست های کلیدی درسازمان هاست.این برنامه هم چنین فرصتی است برای ارائـه خدمـات آکادمیک و آموزشی در موسسات علمی و آموزشی و سازمان ها و بنگاههای اقتصادی.

 

چرا DBA و MBA بهار؟

1- کادر مدیریتی و آموزش هماهنگ و منسجم
2- حس تعلق سازمانی بالایی که اساتید به موسسه بهار دارند
3- مدل ذهنی متناسب با آموزش ، مدیریت موسسه که فضای مطلوبی را برای اساتید و دانش پژوهان فراهم می نماید.