ورود دانشجویان

علیرضا مجتهدی

رئیس هیئت مدیره شکلات ما

مدیر عامل شکلات ما

چرا موسسه بهار را برای سپری کردن این دوره ها انتخاب کرده اید ؟
همواره اولین ها در اذهان مخاطبین تاثیر گذار بوده و بعنوان پیشرو معرفی میگردند . مرکز بهار به دلیل اینکه اولین مرکز تخصصی MBA در ایران بوده در راستای همین رسالت بعنوان اولین مرکز برگزاری DBA نیز در ایران مورد توجه بوده است .

 


چرا MBA را برای تحصیل انتخاب نمودید ؟ و چرا دوره های کوتاه مدت یکساله را ؟
MBA را باید بعنوان استراتژی با ساختار علمی در سیستم اجرایی قلمداد کرد البته این استراتژی نه فقط در سازمان بلکه در جریان اجتماعی نیز نقش سازنده داشته و فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر مهارتهای مدیریتی صاحب ایدئولوژی و تفکراتی بالاتر نسبت به پیرامون خود می باشد.


قبل از ورود به دوره چه انتظاراتی داشتید و اکنون چه میزانی از انتظارات شما برآورده شده است ؟
فارغ التحصیلان MBA علاوه بر کسب مهارتهای مدیریتی کاربردی و اجرایی با زیر ساخت علمی و آکادمیک و ارتقاء بینش در رشته ها و زمینه های مختلف کاری موفقیتشان تضمین شده در یک جمله آکادمیک و ارتقاء بینش در رشته ها و زمینه های مختلف کاری موفقیتشان تضمین شده در یک جمله MBA کیفیت و اثر بخشی مدیریت سازمان را در کلیه سطوح خصوصاً منابع انسانی ، فنون مذاکره ، مالی و دوین استراتژی کار آمد بهبود می یابد .


این دوره تا چه حد در زندگی و پیشرفت شغلی و اجتماعیتان تأثیر گذار بوده است ؟
MBA در افزایش تخصص های اجرایی و ظرفیتهای مدیریتی بسیار مؤثر بود.