ورود دانشجویان

در صورتی که تمایل به سفارش کتاب مدیریت رفتار و رفتار مدیریت در سازمان را دارید فرم ذیل را تکمیل نمائید .

 

 

* نام و نام خانوادگی :    
* شماره تماس :    
* ایمیل :    
* نام کتاب :    
نام مؤلف :    
آدرس :    
آدرس :    
ارسال

{* *}