ورود دانشجویان

موسسه آموزش عالی آزاد بهار با پشتوانه بیش از یک دهه تجربه در زمینه برگزرای دوره های مدیریتی و بهره گیری از اساتید مجرب و برجسته این حوزه، به خوبی با نیاز سازمانها و فضای کنونی کسب و کار آشناست.

بنابراین، صرفنظر از اینکه سازمان شما در چه صنعتی مشغول به فعالیت است و با چه تعداد نیروی انسانی، موسسه بهار قادر است تا دوره هایی متناسب با نیاز شما طراحی کند که شما را به نتایجی که بدنبال آن هستید برساند. این دوره ها به صورت های مختلفی اجرا خواهند شد که شامل: سمینار، کارگاه و تکدرس ها می شوند.

تعیین مدت و ساختار این دوره ها به دو صورت خواهد بود، هر سازمان می تواند بر اساس نیاز خود از بین دوره های موجود، و شیوه های گوناگون اجرای آنها، موارد مورد نظر خود را انتخاب نماید.


همچنین، برای سازمان هایی که در حال حاضر نیاز به آموزش و لزوم برگزاری دوره های خارج از سازمان را در خود احساس کرده اند، اما در مورد چگونگی آن اطمینان کافی ندارند؛ موسسه بهار آمادگی ارائه مشاوره، به منظور مشخص شدن نیازها (عرضه یابی و نیاز سنجی)، الویت ها و تعیین اهداف عملی را دارد.

با انجام چنین اقداماتی، دوره ای متناسب با وضعیت موجود سازمان شما طراحی خواهد شد، که نتیجه تخصص اساتید و مشاوران بهار به همراه تجربه و اطلاعات افراد و تیم های هر سازمان می باشد.

 

 
نام درس : ساختار سازمانی و تفویض کار  

   سرفصل دروس

 √ مفاهیم سازمان و ساختار
√ تفویض کار و تفویض اختیار
√ عوامل مؤثر بر ساختار
√ انواع ساختار سازمانی
√ ساختارهای جدید
√ سازمانها در آینده
√ طراحی ساختار سازمانی (بصورت عملی)

 
نام درس : مدیریت رفتار سازمانی 

سرفصل دروس

 √ رفتار سازمانی به عنوان یک رشته ی مطالعاتی و مبنای تفاوت های فردی و یادگیری
√ ارزش ها ، شخصیت ، ادراک و نگرش ها و تأثیر آن در رفتار فردی
√ انگیزش و راهکارهای تقویت آن میان کارکنان
√ کار تیمی و گروهی
√ ارتباطات موثر و هوش هیجانی
√ رهبری در سازمان ، مدیریت فرهنگ و مدیریت تغییر
√ مدیریت استرس

نام درس : اقتصاد و حسابداری  

سرفصل دروس

 √ کلیات اقتصاد
√ مفاهیم اولیه عرضه و تقاضا
√ مبانی اقتصاد کلان
√ حسابداری ملی و شاخص قیمت
√ سیاست های اقتصادی
√ کلیات حسابداری
√ صورت های مالی اساسی
√ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
√ معرفی ماهیت حسابها و ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی
√ حسابداری شرکتها
√ آشنایی با بورس و اوراق بهادار

 
نام درس : بودجه و مالی 

سرفصل دروس

√ کلیات مدیریت مالی
√ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
√ ریاضیات مالی
√ بودجه بندی نقدی
√ سرمایه در گردش
√ تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

 
نام درس : منابع انسانی

سزفصل دروس

√ مفهوم مدیریت منابع انسانی در میان وظایف مدیران و گام اول آن
    ♦ تجزیه و تحلیل مشاغل و تقسیم کار
√ رزومه نویسی و رزومه خوانی ، جذب و استخدام شایسته ترین نیروها
    ♦ کارگاه مصاحبه استخدامی
√ اولین روز کاری افراد در سازمانی معارفه و آموزش افراد استخدام شده
    ♦ نیاز سنجی آموزشی و ارزشیابی اثربخشی آموزشها
√ ارزیابی عملکرد آنها و ایجاد انگیزه در فرد
    ♦  طراحی ابزار اندازه گیری عملکرد کارشناسان و مدیران
√ تعیین حقوق و دستمزد
    ♦  تعیین حقوق و دستمزد ثابت و متغیر

 
نام درس : بازاریابی 

سرفصل دروس

√ مفهوم بازاریابی
√ استراتژی های رشد-استراتژی های بازاریابی
√ رفتار مصرف کننده

نام درس : مدیریت استراتژیک

سرفصل دروس

√ مروری بر فرآیند استراتژیک
√ ماهیت اجرای استراتژی ها
√ استراتژی های وظیفه ای
√ روش کارت امتیازی متوازن(BSC)
√ نقشه استراتژی( MAPS YGRATST)
√ اصول سازمان استراتژی محور(SFO)
√ همسویی استراتژیک(Strategic Alignment)
√ اتصال استراتژی به فرآیندهای عملیاتی
√ ارزیابی و کنترل استراتژی ها

نام درس :اصول و فنون مذاکره  

سرفصل دروس

√ تعریف مذاکره ، انواع مذاکره و سطوح مختلف مذاکره
√ تعارض ، تعریف تعارض ، استراتژیهای مواجهه با تعارض
√ مذاکره های برنده / برنده – مذاکره های رقابتی
√ برنامه ریزی برای مذاکره
√ فرآیند مذاکره
√ مهارتهای ارتباطی مربوط به مذاکره
√ بن بست در مذاکره و نحوه خروج از بن بست
√ مذاکره تیمی
√ ویژگیهای فردی و نقش آنها در مذاکره
√ اصول متقاعدسازی مخاطب
√ مذاکره های بین المللی
√ رفتارهای متداول در میان مذاکره کنندگان موفق

نام درس : اجرا، پیاده سازی و کنترل استراتژی    

نام درس : تحول    


تکدرس ها


حوزه :  مدیریت حرفه ای   

 عنوان دوره

تئوری و طراحی ساختار سازمان

رویکردهای رفتاری در سازمان

مدیریت منابع انسانی

مدیریت خدمات

 مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 اصول و فنون مذاکره

 مبانی سازمان و مدیریت

 حوزه : استراتژی       

عنوان دوره

مدیریت استراتژیک

تفکر سیستمی و دینامیک سیستم ها

کنترل استراتژیک

اجرای استراتژی در عمل

استراتژی بازاریابی

تفکر استراتژیک

 حوزه : بازاریابی       

عنوان دوره

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

مهندسی تبلیغات و فروش

استراتژی بازاریابی

بازاریابی و مدیریت بازار

تجارت  الکترونیکی

تحقیقات بازاریابی

مدیریت فروش و رفتار با مشتری

 
حوزه :  مالی و سرمایه گذاری    

عنوان دوره

بودجه و مالی

مدیریت مالی و بودجه ریزی در سازمان

مهندسی مالی

مدیریت بورس و اوراق بهادار

مدیریت ریسک و بیمه

مدیریت سرمایه گذاری

اقتصاد و حسابداری

حسابداری و اقتصاد برای مدیران

حوزه :  مدیریت شهری      

عنوان دوره        

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت شهری

نظریه های شهرنشینی و توسعه

مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

توسعه پایدار شهری

اقتصاد شهری

حقوق شهری و قوانین شهرسازی

برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت شهری

اکولوژی شهری و مدیریت محیط زیست

آینده پژوهی  شهری

حوزه : گردشگری      

   عنوان دوره

 
شناخت صنعت و گردشگری پایدار

آشنایی با میراث فرهنگی و صنایع دستی ایران

کارآفرینی در گردشگری

مدیریت بازار یابی در گردشگری

مدیریت مقاصد و جاذبه های گردشگری

اقتصاد گردشگری

حوزه : مدیریت بیمه

عنوان دوره 

اصول بيمه

حقوق بيمه

بيمه هاي آتش سوزي

بيمه هاي اتكايي

بيمه هاي مسئوليت و زيان هاي پولي

بيمه هاي باربري

بيمه هاي درمان، عمر و حوادث

بيمه هاي مهندسي

بيمه اتومبيل

ويزيتوري حرفه اي

زبان تخصصي بيمه (جامع)

رياضيات بيمه هاي زندگي (اكچوئري)

كارشناسي بيمه  اشخاص

ارزيابي خسارت بيمه اي

تكنيك هاي بازاريابي بيمه ای

تكنيك هاي بازاريابي بيمه هاي عمر

مديريت ريسك در بیمه

حسابداري شركت هاي بيمه

مديريت سرمايه گذاري

حوزه :  منابع انسانی   

عنوان دوره       

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

روش تحقیق در علوم رفتاری با تاکید بر مدیریت منابع انسانی

جذب و تامین منابع انسانی

اندازه گیری و سنجش منابع انسانی(مدیریت عملکرد کارکنان)

مدیریت جبران خدمات کارکنان(حقوق و دستمزد کارکنان)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

توسعه منابع انسانی

{* *}