ورود دانشجویان

 

معرفی دوره :

MBA منابع انسانی ، دوره توانمندسازی مدیران حوزه منابع انسانی در کسب و کارهای سازمانی است .

 

از جمله اهداف دوره  MBA منابع انسانی:

 • ارتقاء دانش مدیریتی
 • توانمند سازی عملی در اداره کردن سازمان
 • ارتقاء و توسعه مهارتهای مدیریتی
 • ایجاد نگرش های نوین مدیریتی
 • ایجاد انگیزش و پویایی مستمر

چشم انداز دوره MBA منابع انسانی:

 • کنترل رفتارهای کارکنان،هدایت و رهبری افراد و گروه ها در سازمان
 • تصمیم گیری های لازم در مدیریت منابع انسانی سازمان
 • توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی برای آموزش هدفمند کارکنان در بسته های مدرن آموزش حین خدمت
 • ایجاد سیستم مدیریتی بکارگیری و انگیزش کارکنان در پیشبرد اهداف سازمان
 • ایجاد تحول در بخش های سازمان و کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید دردرون سازمان
 • ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مذکور به مدیران سازمان های اقتصادی ، اجتماعی و ...

برخی از سرفصل های دوره MBA منابع انسانی :

 • تفویض اختیار
 • سازماندهی
 • مدیریت تعارض
 • مدل های ذهنی مدیران موفق
 • به کارگیری کارکنان
 • نگهداشت موثر
 • جذب و استخدام
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • توسعه و آموزش
 • و...

اساتید دوره عبارتند از :

دکتر شهبازمرادی

دکتر فرضی پور

دکتر قربانی

 

 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی درباره دوره کلیک کرده و در تقویم آموزشی فرم کوچک پیش ثبت نام مربوط به دوره ی  MBA منابع انسانی را تکمیل نمائید.

 

{* *}