ورود دانشجویان

 

دوره های تخصصی MBA، با در برگرفتن طیف وسیع و جامعی از دروس مدیریتی، این موقعیت ویژه را برای افراد فراهم می آورند تا در یک یا چند حوزه خاص مدیریتی، مهارت بیشتری کسب کنند و یا مهارت های فعلی خود را ارتقا بخشند.

هر کدام از گروه های MBA  های تخصصی ، حول محور آموزشی مربوطه طراحی شده و به فرد اجازه می دهد تا دقیقاً بر همان قسمت از حوزه حرفه ای خود که قصد بهبود آن را دارد تمرکز کرده و در زمانی کوتاه به نتایج تخصصی دلخواه دست یابد.

مزایای استفاده از این دوره علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، هماهنگی کامل با اهداف، حوزه های کاری و علاقه مندی های هر فرد می باشد که به همین دلیل انتقال آموخته ها به محیط واقعی کار سریعتر و کاربردی تر اتفاق خواهد افتاد.

 

 

 

در هر کدام از دوره های تخصصی ، رزومه کاری، تحصیلی و حوزه فعالیت دانش پژوهان جهت تعیین عدم لزوم گذراندن دروس پیش نیاز بررسی می گردد.

کافی است تا فرم پیش ثبت نام مربوط به هر دوره را در تقویم آموزشی دوره های در حال برگزاری تکمیل نمائید تا کارشناس مربوطه با شما تماس گیرد.

 

  • عنوان دورهعنوان دوره
  • مدت زمانمدت زمان
  • زمان برگزاریزمان برگزاری
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهHR MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهBrand 360
  • مدت زمان ده ماه
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها - ساعت 13:30 الی 17:30 - شروع کلاس 1 اسفند
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهPharma MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها ساعت 14 الی 20 و جمعه ها ساعت 9 الی 13
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهStrategy MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه ها 14تا 20 جمعه 9 تا 13 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMarketing MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریپنج شنبه 14 الی 20 جمعه 9 الی 13 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهMarketing MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریروزهای زوج ساعت 17:30 الی 20:30 - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام
  • عنوان دورهArt MBA
  • مدت زمان یکسال
  • زمان برگزاریدو الی سه روز بعد از تایم اداری - رزرو اولین دوره سال 99
  • پیش ثبت نام

{* *}