ورود دانشجویان

مديريت حرفه اي سطح DBA بيمه

اولين دوره جامع آموزشي در حوزه بيمه با رويكرد همزمان آكادميك و حرفه اي به صنعت بيمه، با حضور اساتيد برجسته دانشگاه و صنعت و با مجوز رسمي از دانشگاه جامع علمي كاربردي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در بالاترين سطح علمي و حرفه اي طراحي و اجرا مي گردد. دوره DBA پس از اجراي موفق دوره MBA تخصصي بيمه و با توجه به نياز سنجي مديريت حرفه اي بيمه در كشور طراحي گرديده است.

هدف و ضرورت دوره

ارتقاء مهارت مديريتي بر پايه آموخته هاي پيشين و دانش امروز مديريت و توجه به مقتضيات و شرايط محيطي  صنعت بیمه و کسب و کار بیمه

ارتقاي دانش مديريتي و بيمه اي بصورت تطبيقي و همزمان

ايجاد بينش مهارت محور در آموزش  هاي بيمه اي

توانمند سازی عملی در اداره کردن سازمانهاي بيمه اي و ايجاد توان حل مسائل سازماني با بهره گيري از نظريات علمي مديريت

دست يابي به دانش روز مديريت و نگرش نوين مديريتي و مطالعات تطبيقي صنعت بيمه با توجه به اين دانش

شایستگی ها و مهارت هاي قابل انتظار

توانايي تجزيه تحليل مديريتي در مشاغل بيمه اي

شناخت محيط پر ريسك و ارتباط آن با پديده ي بيمه و كاربرد مديريت ريسك

توانايي تحليل فضاي كسب و كار صنعت بيمه و ارتباط في مابين اجزاي فضاي كسب و كار بيمه

توانايي رهبري سازمان در شرايط عدم اطمينان

جدول ساعات نظری و عملی (ترم 1)

نام درس

ساعت نظري

ساعت عملي

جمع

مديريت و تفكر استراتژيك

16

64

80

هدايت و رهبري اثر بخش نيروي انساني

16

48

64

آكچوئري ( محاسبات فني ) و قيمت گذاري در بيمه

16

96

112

كارافريني، خلاقيت و نوآوري در بيمه

16

48

64

بازاريابي استراتژيك و برنامه ريزي بازاريابي بيمه

16

48

64

نظريه هاي نوين روانشناسي  فروش

16

48

64

جمع كل

96

352

448

 

جدول ساعات نظری و عملی (ترم 2)

 

نام درس

ساعت نظري

ساعت عملي

جمع

روشهاي آماري در بررسي مسائل اقتصادي ( اقتصاد سنجي)

16

64

80

مديريت ريسك والگوهاي آمپريكال ( تجربه بنيان) براي ريسك و بيمه

16

64

80

مديريت سرمايه گذاري و تحليل بازار بيمه

16

48

64

ساختار بازار بيمه

16

48

64

تجزيه و تحليل پرتفو وارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه

16

64

80

توانگري (solvency) در بيمه

16

48

64

جمع كل

96

336

432

 

ترم سوم و چهارم

نام درس

ساعت نظري

ساعت عملي

جمع

پياده سازي و اجراي پروژه

-

320

320

پياده سازي و اجراي پروژه

-

320

320

 

1- مصاحبه و بررسی سوابق کاری و تحصیلی
2- داشتن مدرک MBA یا کارشناسی ارشد مدیریت ورشته های مرتبط (اقتصاد, حسابداری, مديريت)
3- داشتن مدرک کارشناسی معتبر
4- پذیرش در آزمون ورودی

( شیوه اجرای دوره:  حضوری )

جهت تکمیل پیش ثبت نام مربوط به دوره DBA بیمه کلیک نموده و در تقویم آموزشی دوره های در حال برگزاری پیش ثبت نام مربوطه را تکمیل و ارسال نمائید  .

 

{* *}