ورود دانشجویان
teacher 1 مصاحبه

شاهین بهرامی

مدیرعامل و عضو هئیت مدیریه شرکت آریه

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

حسن صفاری

قائم مقام سازمان بازنشستگی (سازمان بازنشستگی شهرداری تهران)

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

داوود مرادی

مدیر منابع انسانی بانی چاو (کاله)

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

نوید اوجی

قائم مقام مدیرعامل وعضو هیئت مدیره کارخانه جات نساجی همباف

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

سید سهل صائب

مدیر عامل شرکت تجارت همراه سینا

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

عبداله ساتری

مسئول حسابرسی شهرداری تبریز

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

رامین بهارلویی

مدیر مهندسی صنایع داروسازی فارابی

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

لیلا فرجو

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

حمیدرضا مظفری زاده

نماینده شرکت گلدیران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

داریوش زرین پور

جانشین معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری

دانش اندوخته دوره DBA