ورود دانشجویان
teacher 1 مصاحبه

جعفر قادری

معاون بازرسی و حسابرسی موسسه مالی و اعتباری صالحین

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

شهرام معتمد

مدیرعامل شرکت پند

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

سید مهدی حسینی

مدیرعامل هتل بزرگ سفیدکنار

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

قاسم صفایی

مدیر دفتر مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مونا شایگان

مدیر عملیات چاپ شرکت زیراکس

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مهدی بارچیان

مدیرعامل شرکت بازرگانی آرین مهرآسیا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مادلین آرین

مدیر بخش بازرگانی صنایع پلاستیک خوزستان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

حسین بهرامی

مدیر گروه Marketing سامسونگ

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علیرضا اسکویی زاده

رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

صنم پورتهرانی

مدیر لوازم خانگی سبکی هایپراستار

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مهرداد حاج زوار

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور زیستاب

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علی منوچهری زاد

مدیر منابع انسانی و اداری شرکت صنایع غذایی دراژه

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

حسین احمدی

مدیر بخش امور بیمه و رفاه معاونت منابع انسانی گروه مپنا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

محمد مرادی

مدیرعامل شرکت هگزا پوپک

دانش اندوخته دوره DBA-MBA

teacher 1 مصاحبه

قیصر جاوید

مدیرعامل شرکت ساختمانی سریع میهن

دانش اندوخته دوره DBA-MBA

teacher 1 مصاحبه

اسحاق مظلوم

مدیرعامل شرکت کشت کاران بوستان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

سید وحید مرتضوی

مدیرعامل شرکت چشم انداز ارتباط

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

سلمان فدوی

وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

احسان موسوی

مدیر پروژه و مشاور مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور مترا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

حسین نادعلیان

مدیر لجستیک و تامین مواد صنایع پند

دانش اندوخته دوره MBA