ورود دانشجویان
teacher 1 مصاحبه

میثم سلماسی

مدیر اداری و منابع انسانی اندیشه نگار پارس

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

دکتر ابراهیم شیبانی

کارشناس بانک جهانی

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

امین چاره گانی

مدیر منابع انسانی بلند پایه

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

عباس آذر

ریاست دفتر پلیس +10

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

امید امانی

موسس و مدیر عامل آژانس تبلیغاتی پرمون طرح

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

حامد نوری زاده

مشاور شهردار قزوین

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مهدی صالحی

مدیر پروژه GSM

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

اقدس امیدیان

مدیرعامل شرکت طراحی لباس امیدیان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

پارینه شجاعی

رئیس مارکتینگ رویال پیشگام

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فاطمه حسن آبادی

مدیر امور گمرکی شرکت رنو پارس

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

ندا عباسی

معاونت بازرگانی شرکت تکسو

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علی کیانی

مدیرعامل شرکت بهره برداری خط اتیلن غرب کشور

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

سید حامد لطفی پور

مدیر فروش شرکت کیز ایران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مهدی علیاری

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

حمیدرضا خادم

مدیر بازرگانی M.S.M

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علیرضا شعبانی

مدیر عامل شرکت صنایع فلزی کوشا

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

رضا امین الرعایا

مدیر بازرگانی (فروش) سیماران سیستم

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

بهنام کلیلی

مدیر دارالترجمه اناهیتا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فرشته دارابی

رئیس نوآوری و مارکتینگ شرکت صافولا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فرهاد فدوی

مدیر تبلیغات بیمه ملت

دانش اندوخته دوره MBA