ورود دانشجویان
teacher 1 مصاحبه

جواد دارم

مدیر بخش بازرگانی اتاق بازرگانی کرمان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

دکتر ابراهیم شیبانی

کارشناس بانک جهانی

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

عباس آذر

ریاست دفتر پلیس +10

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

حامد نوری زاده

مشاور شهردار قزوین

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

اقدس امیدیان

مدیرعامل شرکت طراحی لباس امیدیان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فاطمه حسن آبادی

مدیر امور گمرکی شرکت رنو پارس

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علی کیانی

مدیرعامل شرکت بهره برداری خط اتیلن غرب کشور

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مهدی علیاری

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علیرضا شعبانی

مدیر عامل شرکت صنایع فلزی کوشا

دانش اندوخته دوره DBA

teacher 1 مصاحبه

بهنام کلیلی

مدیر دارالترجمه اناهیتا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

نسرین طاهری

مدیر بانک مسکن شعبه اکباتان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

آرتامیس قاسم ابراهیم زاده

مدیر فروش بستنی کاله (تهران)

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

امیر عباس شکوریان

مدیرعامل شرکت صنایع سازندگان آریا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

آرش رضایی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و عمران استان کرمان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

پیمان فرشچی

مدیر فروش صنایع غذایی یک و یک(تهران)

دانش اندوخته دوره DBA-MBA

teacher 1 مصاحبه

مقصود زارع ثانی

مدیر کارخانه قوای محرکه کرمان خودرو

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علیرضا کاشانی تقی زاده

مدیرعامل شرکت تهران تلفن

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فرزاد برنجی

مدیر فروش ردبول Red Bull

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

دکتر بهروز هاشمی

رئیس اورژانس بیمارستان شهدا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مرتضی علی اکبری

معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات کشور

دانش اندوخته دوره MBA