ورود دانشجویان
teacher 1 مصاحبه

محمدرضا فرهنگ

کارشناس ارشد بانک ملی ایران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

محمدرضا مسرور

رئیس هیئت مدیره شرکت آرا سیمای تهران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فریبرز ثقفی

مدیر عامل شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فرامرز خوش منش

مدیرعامل شرکت بازرسی بین الملل بخرد

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

مهران صمصامی

مدیر عامل شرکت خدمات پشتیبانی بانک تات

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

احمد صلواتی

کارشناس ارشد زیربنایی بنیاد

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

عبدالخالق دریانورد

مدیر مالی شرکت هنگام و شرکت بتن و قطعات بتنی قشم

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

علیرضا بهروزی زاد

مدیر عامل شرکت آتا

دانش اندوخته دوره DBA-MBA

teacher 1 مصاحبه

شهرام شریعت پناهی

مدیر عامل شرکت سامان پی الوند

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

بهزاد بحتویی

مدیر عامل گرما گستران و برنده

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

وحید گلشائیان

مدیر بازرگانی سازیبا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

نجم الدین حسینی

مدیر فروش شرکت عالیفرد (سن ایچ)

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

بردیا غفاری

مدیر عامل شرکت ارمغان طبیعت

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فرهاد چگینی پناهی

مدیر عامل شرکت آبیک سینا

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فرهاد شهریاری

مدیر برنامه ریزی شرکت آسان گاز ایران

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

ناصر محمودزاده

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعتی مهریزان

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

هادی رحمانی

مدیر بخش مشاوره های بازاریابی شرکت رسانه های ارتباطی نقره

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

فریبا ناظم

مدیر بازرگانی گروه صنعتی انرژی سبز

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

محمدرضا صادقی

مدیرعامل شرکت تگ صاپ

دانش اندوخته دوره MBA

teacher 1 مصاحبه

امیررضا رفیعی

مدیر عامل شرکت سازه پویش

دانش اندوخته دوره MBA