ورود دانشجویان

همکاری با موسسات آموزش عالی

به منظور توسعه هدفمند و پایدار آموزش های عالی آزاد و استفاده موسسات آموزش های  عالی آزاد از توانمندی ها و ظرفیت های  آموزشی و علمی یکدیگر ، موسسه آموزش عالی آزاد بهار تفاهم نامه ی همکاری را با موسسات آموزش عالی آزاد جواد یزد ، زبدگان کرج و نسل فردا  اصفهان منعقد نموده است تا در این راستا  بتوانیم همگام با اهداف والای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بیش تر از گذشته در ارتقاء سطح کیفی دوره های مهارتی و کاربردی گامی دیگر برداشته باشیم.

 

چشم انداز 

واحد تحقیق و توسعه ی موسسه بهار، در راستای گسترش فعالیت های آموزش عالی آزاد وبا هدف ایجاد فرصت برابر، برای دانش پژوهانی که خواستار ادامه تحصیل در دوره های کاربردی مدیریتی می باشند، فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده است. از اهداف این واحد تعالي و پيشرفت كشور در صحنه مدیریت و دسترسي به مرزهاي دانش در این زمینه، با حفظ كيفيت و بر پايه عدالت براي دسترسي همگاني و تربيت نيروي متخصص جهت احراز مسئوليت هاي مدیریتی و اجرايي كشورمی باشد.
امید است با توسعه کمی و کیفی آموزش عالی بتوانیم بستری مناسب و مورد اعتماد جهت ارتقاء دانش و مهارت های مدیریتی در سراسر کشور ایجاد نمائیم.

 

ماموريت واحد تحقیق و توسعه ی موسسه آموزش عالی آزاد بهار اين است كه در گسترش و ارتقاء دانش و مهارت های مدیریتی  بکوشد و به دانش پژوهان در سطح کشور آموزش و تجربه لازم را بياموزد، تا آنها در زمینه مدیریت کسب و کار افرادی مولد شوند و بتوانند با سازگارسازی تحقیقات روز دنیا با شرایط سازمان های ایرانی به جامعه خود خدمت نمايند.
از امور این واحد ، می توان به اعلام شرایط همکاری، دریافت اطلاعات متقاضی، بررسی و تشخیص صلاحیت متقاضیان، نظارت بر فعالیت های آموزشی، اجرایی و مالی موسسه همکار، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشبرد بهتر امور و بسط و گسترش فعالیت های موسسه آموزش عالی همکار اشاره نمود.

ماموریت

 

شرایط موسسات همکار

جزء موسسات و مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي باشند ومجوز لازم را در زمینه برگزاری دوره های آموزشی از مراجع

ذیربط اخذ نمایند.

اساسنامۀ متقاضي به تأييد مركز رسيده باشد.

موضوع شركت طبق اساسنامۀ مرتبط با زمينۀ فعاليت و مجوز مورد درخواست باشد و از فعاليت در ساير زمينه ها كه

به تشخيص هيأت ناظر،که مغاير با آئین نامه های ابلاغی وزارت علوم، تحقبقات و فناوری است، خودداري كند.

 

 1.  مدارک کامل موسسه اعم از موافقت اصولي و اساسنامه
 2. کپی اجاره نامه یا سند به نام موسسه یا یکی از اعضای هیئت مدیره دارای حق امضاء با تاریخ اعتبار
 3.  کپی شناسنامه مدیرعامل دارای حق امضاء به همراه اصل آن
 4.  کپی پشت و روی کارت ملی مدیر عامل به همراه اصل آن
 5.  تصویرکارت پایان خدمت مدیرعامل و اصل آن
 6.  تصویرآخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل(حداقل فوق لیسانس)
 7.  عکس پرسنلی 2 قطعه
 8.  عکس از مکان موسسه
 9.  کپی مجوز تأسیس به همراه اصل مدرک جهت مطابقت
 10.  برگه عدم سوءپیشینه مدیرعامل
 11.  فرم تکمیل شده درخواست همکاری موسسه اموزش عالی
 12. ارائه تضمین بانکی(چک تضمین)

مدارک لازم جهت

همکاری

{* *}