ورود دانشجویان
گروه:50
کد : 4DBA
دانش آموختگان:علیرضا بابامیری –شهرام توکلی
موضوع: طراحی الگوی ارزیابی استقرار مدیریت دانش  با رویکرد فناوری اطلاعات در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران.
استاد راهنما: دکتر شهبازمرادی
استاد مشاور : دکتر خزایی
استاد داور: دکتر یاریگر روش


چکیده: قاعده کلی آنچه که نمی توان اندازه گیری کرد قابل مدیریت هم نیست در حال حاضر استقرار مدیریت دانش در بسیاری سازمان ها توسعه یافته اما زمانی که سیستمی جهت ارزیابی استقرار مدیرت دانش وجود نداشته باشد عملا سازمان نمی داند که آیاهزینه های انجام شده و برنامه های استقرار دانش در مسیر درست حرکت می کند یا نه چون وقتی ما ابزاری جهت سنجش عملکرد نداشته باشیم عملا نمی توانیم هیچگونه بازخورد مثبت  یا منفی را در سازمان مشاهده کنیم امروزه استقرار مدیرت دانش نیز مانند گرفتن ایزو ها بنوعی بیشتر جنبه تبلیغاتی داردتا هدفمند چرا چون در  استقرار سیستم بسیار موسسات فعالوجود دارند اما با توجه به شرایط اقلیمی سازمان ها در ایران هیچ مدلی که بتواند استقرار مدیریت دانش را مورد نقد و بررسی قرار دهد وجود ندارد پروژه حاضر سعی دارد با بررسی برخی از مدل ها و روش های مطرح ارزیابی استقرار مدیریت دانش در سازمان به ارائه مدل یک مدل ترکیبی از میا ن آنها بر مبنای ارزیابی و قضاوت به منظور تعیین و ضعیت نظام مدیرت دانش در سازمان بپردازد.نتایج حاصل از این ارزیابی اولیه ،مسیر ادامه شناخت،طراحی و بهبود نظام مدیریت نظام مدیریت دانش در واحد تحقیقاتی مورد نظر را هموار خواهد نمود .

کلید واژه :مدیرت دانش ،فرایند یادگیری ،دیدگاه منبع محور ،فن آوری اطلاعات

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی