ورود دانشجویان
 
 
 
       

                                     

دستاوردهای موسسه آموزش عالی آزاد بهار

 • دریافت تندیس ولوح افتخار برترین برند آموزش MBA حرفه ای در ایران (اردیبهشت91)
 •  قرارداد با کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 •  تقدیرنامه ازکنفرانس ونمایشگاه مدیریت نظام توزیع و پخش (مرداد ماه 91)
 •  تقدیرنامه و لوح تقدیر کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین در سیستمهای صوت وتصویر وتلفن همراه (شهریور89)
 •  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی (بهار 88)
 •  لوح تقدیر از کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات (دی ماه 88)
 •  تقدیر نامه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (مهرماه 89)
 •  لوح یاد بود از سمینار بین المللی بهره وری و توسعه منابع انسانی (دی ماه 89)
 •  تقدیر از موسسه بهار به عنوان مبتکر برگزاری اولین مجمع جهانی مدیران MBA (آبان89)
 •  لوح تقدیر از سمینار تخصصی ارتقاء مهارت های مدیریت فروش (تیرماه 90)
 •  تندیس تقدیر سمینار بین المللی بهره وری و توسعه منابع انسانی
 •  تندیس تقدیر نخستین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات
 • لوح تقدیر دهمین همایش سالیانه مدیریت استراتژیک (ّآبان 92)
 •  تندیس تقدیر اولین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین سیستمهای صوت و تصویروتلفن همراه
 •  تندیس و لوح تقدیر اولین کنفرانس ملی باشگاه مشتریان (آبان 93)
 •  تندیس تقدیر کنفرانس اقتصاد مقاومتی (زمستان 91)
 • تندیس و لوح تقدیر اولین مجمع جهانی کارآفرینی ( تابستان 94)
 • تندیس و لوح تقدیر اولین سمینار کارآفرینان برند آفرین ( زمستان 95) 
 • لوح تقدیر از اولین همایش بین المللی ایران فارما (پاییز 95)
 • تندیس و لوح تقدیر اولین سمینار بین المللی سینرژیک (زمستان 95)
 • تندیس و لوح تقدیر اولین فستیوال جایزه بزرگ خلاقیت (زمستان 95)

{* *}