ورود دانشجویان
گروه:8
کد :2DBA
دانش آموختگان: فاطمه سادات هاشمی فشارکی- جواد عشقی نژاد-روح الله خلیلی-یدالله سمیعی
موضوع: بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت نفت و نرخ تسهیلات بانکی) با بازده سهام در گروه فلزات اساسی به منظور تدوین استراتژی سرمایه گذاری در این گروه
استاد راهنما:دکتر تهرانی
استاد مشاور : دکتر شهبازمرادی
استاد داور: دکتر تجریشی

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنعت فلزات اساسی می‌پردازد. به منظور بررسی این رابطه، متغیرهای قیمت (نفت)، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده اند. رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام با استفاده از داده‌های 19 شرکت حاضر در صنعت فلزات اساسی در بازه زمانی سال‌های 1385 تا 1391 و با بکار گیری مدل‌های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است.  

یافته‌های پژوهش حاکی  از آن است که بین متغیرهای نرخ ارز و نرخ تسهیلات بانکی با بازده سهام یک رابطه معنی دار و مثبت در صنعت فلزات اساسی وجود دارد. این در حالی است که، بین متغیرهای نرخ تورم و قیمت نفت با بازده سهام یک رابطه رابطه معنادار و منفی در صنعت فلزات اساسی یافت شد.

کليد واژه: متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، بازده سهام و نرخ تسهیلات بانکی

 

ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی